बंद करे

स्कूल

जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर, नालंदा

पता: दांगी तोला, नालंदा जिला, राजगीर, बिहार 803116 फोन: 076450 35884 वेबसाइट: rajgir.co.in
वेबसाइट लिंक : http://www.rajgir.co.in

सैनिक स्कूल नालंदा

पता: नानंद, बिहार 803115 फोन: 084058 03064 स्थापित: 12 अक्टूबर 2003